jam session beneficente arrecada fundos a chase ....

julio assinando a rifa...
bicudo na sessao...
gilberto segundo lugar no kabooze....